Qubus Hotel | Kraków
17 listopada 2017 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

O Konferencji

Wyjątkowe spotkanie

Konferencja jest okazją do omówienia w gronie wybitnych ekspertów i praktyków, bieżących problemów wynikających ze stosowania prawa zamówień publicznych.

Ciekawa formuła

Prawo zamówień publicznych to zarówno teoria, jak i praktyka. Z tego powodu konferencja łączy w sobie wykłady i warsztaty praktyczne.

Dla kogo?

Konferencja skierowana jest do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych (wykonawców, zamawiających, prawników).

Program

Wykłady - Część I

Elektronizacja zamówień publicznych – co czeka wykonawców i zamawiających?
Damian Czernik
9.15 – 9.45

Zatrzymanie wadium przez zamawiającego w kontekście najnowszego orzecznictwa KIO i SN
Kamil Furman
9.45 – 10.15

Pozacenowe kryteria wyboru oferty – najczęstsze błędy
Grzegorz Bednarczyk
10.15 – 10.45

Wykłady - Część II

Uzupełnienie oświadczeń i dokumentów na podstawie art. 26 ustawy Pzp po nowelizacji (5 procedur zamiast 1)
Marcin Żurek
11.15 – 11.45

Zamówienia z wolnej ręki po nowelizacji z 2016 r. – zasady, praktyka i najnowsze orzecznictwo
Sebastian Pietrzyk
11.45 – 12.15

Procedura samooczyszczenia (self-cleaning)
Dariusz Ćwik
12.15 – 12.45

Wykłady - Część III

Poleganie na potencjale podmiotów trzecich – najczęstsze błędy, wątpliwości interpretacyjne i najnowsze orzecznictwo
Justyna Olszewska-Stompel
13.30 – 14.00

Umowa o pracę w zamówieniach publicznych – PZP a ochrona danych osobowych
Wojciech Merkwa
14.00– 14.30

Zmiana umowy o zamówienie publiczne
Mirela Perczak
14.30– 15.00

Warsztaty
15.30 - 17.00

Wypełnianie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
Konrad Majewski

Prelegenci

Konrad Majewski

Konrad Majewski

Radca prawny, SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy, członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP).

Grzegorz Bednarczyk

Grzegorz Bednarczyk

Ekspert praw zamówień publicznych z prawie 20-letnim doświadczeniem, autor bloga ``W szponach zamówień``

Mirela Perczak

Mirela Perczak

Adwokat, przewodnicząca grupy PPP w Polskim Stowarzyszeniu Zamówień Publicznych (PSZP).

Marcin Żurek

Marcin Żurek

Radca prawny, ekspert prawa zamówień publicznych.

Sebastian Pietrzyk

Sebastian Pietrzyk

Adwokat, partner w kancelarii Pietrzyk Dubicki i Wspólnicy, Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP).

Justyna Olszewska-Stompel

Justyna Olszewska-Stompel

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, 13 lat doświadczenia na stanowisku naczelnika w jednostce samorządowej.

Kamil Furman

Kamil Furman

Szef działu prawnego Region Południe w EUROVIA Polska S.A. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP).

Witold Jarzyński

Witold Jarzyński

Radca prawny, redaktor naczelny pisma ``Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce``, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP).

Wojciech Merkwa

Wojciech Merkwa

Radca prawny, senior associate w kancelarii Jara Drapała & Partners

Damian Czernik

Damian Czernik

Manager w firmie OptiBuy

Dariusz Ćwik

Dariusz Ćwik

Radca prawny, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

QUBUS HOTEL
UL. NADWIŚLAŃSKA 6
30-527 KRAKÓW

Partnerzy

Partner strategiczny

Partner merytoryczny

Partnerzy

Zgłoszenia

Cena: 649 zł + VAT

(Cena za 1 uczestnika)

Rabaty:

    • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
    • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” oraz klientów systemu informacji prawnej SIP.LEGAL obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

Zgłoszenie uczestnictwa

Dane osoby składającej zamówienie: Dane do faktury:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
Telefon
Ulica
Adres email
Miasto
Kod pocztowy
NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
Rodzaj faktury

Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

Ilość uczestników:

Dane uczestników:

Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email

Dodatkowe uwagi:

Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński dla celów marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Nasze ostatnie wydarzenia

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – Praktyka
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
28 października 2016 r.

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
29 marca 2017 r.