Małopolski Kongres Prawa Zamówień Publicznych

Aparthotel Lwowska 1 | Kraków
5 czerwca 2019 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

Panel 1
Rynek zamówień publicznych

Praca w zamówieniach publicznych (sektor prywatny i publiczny)
8.30-9.00 – Witold Jarzyński

 • Analiza rynku pracy w zamówieniach publicznych w 2018 r.
 • Gdzie szukać pracy i pracowników?
 • Jakich kompetencji oczekują pracodawcy od kandydatów w sektorze publicznym i prywatnym?
 • Jak przyciągnąć talenty i zachęcić kandydatów do składania ofert (wynagrodzenia, benefity, inne)?
 • W jakim kierunku pracownicy powinni rozwijać swoje kompetencje?

 

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych 2019 – największa rewolucja w systemie od 15 lat
9.00-9.30 – Kamila Mizeracka

 • Założenia projektu ustawy Pzp z dnia 21 stycznia 2019 r.
 • Najważniejsze zmiany dla wykonawców i zamawiających
 • Jak przygotować się na zmiany?
 • Kontrowersje

Elektronizacja zamówień publicznych od strony technologicznej – najczęstsze błędy zamawiających i wykonawców (case study)
9.30-10.00 – Adam Dziadas, Zygmunt Kopacz

 • Podpis elektroniczny (rodzaje podpisów, znaczniki czasu, najczęstsze błędy wykonawców
 • Mini-portal UZP (ePUAP, najczęstsze błędy zamawiających i wykonawców)
 • Platformy komercyjne – błędy techniczne i organizacyjne wykonawców i zamawiających

Panel 2
Prawo zamówień publicznych

Przetarg nieograniczony – najczęstsze błędy zamawiających + założenia projektu nowej ustawy Pzp
10.30-11.15 – Piotr Schmidt

 • Ogłoszenia
 • Szacowanie wartości zamówienia
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Kryteria oceny ofert
 • Inne błędy
 • Analiza orzecznictwa KIO w 2018 r.
 • Analiza wyników kontroli w 2018 r.

Składanie ofert – najczęstsze błędy wykonawców + założenia projektu nowej ustawy Pzp
11.15 – 12.00 – Marcin Boczek

 • Niekompletność ofert
 • Aktualność dokumentów i oświadczeń
 • JEDZ
 • Dokumenty podmiotów trzecich
 • Dokumenty podwykonawców

Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej + założenia projektu nowej ustawy Pzp
12.00-12.30 – Dariusz Ćwik

 • Komu i na co przysługuje odwołanie?
 • Warunki formalne odwołania
 • Terminy na wniesienie odwołania
 • Przystąpienie do postępowania odwoławczego
 • Najczęstsze błędy wykonawców i zamawiających

Panel 2 cd.
Prawo zamówień publicznych

Najważniejsze orzecznictwo KIO, SO, SN i TSUE na temat zamówień publicznych w 2018/2019 r.
13.15-13.45 – Piotr Mazuro

 • Omówienie naistotniejszych wyroków Krajowej Izby Odwoławczej
 • Omówienie naistotniejszych wyroków sądów okręgowych
 • Omówienie naistotniejszych wyroków Sądu Najwyższego
 • Omówienie naistotniejszych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Największe kontrowersje prawne dotyczące elektronizacji zamówień publicznych
13.45-14.15 – Marcin Koper

 • Pierwsze orzecznictwo KIO (SHA-1, kopie dokumentów)
 • Zakres elektronizacji
 • Forma pełnomocnictw, zobowiązań podmiotów trzecich oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą
 • Wadium w formie niepieniężnej
 • Uzupełnianie dokumentów elektronicznych
 • Skutki błędów technicznych dla wykonawców i zamawiających

Panel 3
Warsztat

Umowa w sprawie zamówienia publicznego + założenia projektu nowej ustawy Pzp
14.15-15.30 – Lidia Piotr-Krajecka

 • Zasady sporządzania
 • Niezbędne elementy umowy
 • Klauzule umowne (RODO, prawa autorskie, kary umowne, inne)
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 • Zmiana umowy (jednoznaczne postanowienia umowne; dodatkowe usługi/dostawy/roboty budowlane; okoliczności, których nie dało się przewidzieć; zmiany nieistotne).
 • Odstąpienie, rozwiązanie i unieważnienie umowy
 • Najnowsze orzecznictwo i wyniki kontroli

Prelegenci

Marcin Boczek

Radca prawny, kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy.

Witold Jarzyński

Radca prawny, redaktor naczelny pisma ``Zamawiający``, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP)

Lidia Piotr-Krajecka

Radca prawny, członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP)

Dariusz Ćwik

Kancelaria Dariusz Ćwik i Partnerzy.

Kamila Mizeracka

Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP)

dr Piotr Schmidt

Ekspert prawa zamówień publicznych.

Adam Dziadas

OpenNexus

Piotr Mazuro

Adwokat, kancelaria Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro.

Marcin Koper

Radca prawny, kancelaria prawna SPCG.

Zygmunt Kopacz

OpenNexus

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

Aparthotel Lwowska 1
Ul. Lwowska 1, LU 14
30-548 Kraków

Partnerzy

Organizator

Partner strategiczny

Partner merytoryczny

Partner technologiczny

Partnerzy instytucjonalni

 CENA:

699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

Bonusy:

Każdy uczestnik Kongresu otrzymuje za darmo ebook „Kary umowne. Praktyczny poradnik„.

W cenie:

 • Udział w konferencji
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Materiały szkoleniowe
 • Książka
 • Certyfikat udziału w konferencji

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę. 
  • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo MUST READ MEDIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

Dane osoby składającej zamówienie: Dane do faktury:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
Telefon
Ulica
Adres email
Miasto
Kod pocztowy
NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
Rodzaj faktury

Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

Ilość uczestników:

Dane uczestników:

Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email

Dodatkowe uwagi:

Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

Nasze poprzednie wydarzenia

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – Praktyka
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
28 października 2016 r.

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
29 marca 2017 r.

 Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

sklep.mustreadmedia.pl